Information

Interests
Fly fishing, Spinning

Borislav Stankov


Откриване на сезона на Струма при село Четирци

Tuesday, 16 June 2015

Американка с размер около 50 см и тегло приблизително 1 кг. На стандартна фазанова нимфа с размер на куката 16 и типет 0.10. Борабата продължи около 15-20 минути, но накрая успях да я отведа до по-плитки води и да я извадя на брега. Две бързи снимки и 2-3 минути свестяване на рибата и на мен самият и се разделихме като приятели. Надявам се някой ден отново да се срещнем по реката :) .Location
Route
  August 17, 2015 at 10:30
Comments